Klanten aan het woord...


"Civitron Projectsupport B.V. had de vraag of Roosmarijn een zoektocht naar het ‘Civitron DNA’ konden begeleiden om het bedrijf te helpen een duidelijke missie en visie te ontwikkelen. Er werd snel een concreet en helder plan van aanpak afgesproken om tot het gewenste resultaat te komen. Met haar kennis en kunde op het gebied van EnergyDrives, haar inzicht in het individu en haar professionele kijk op bedrijfsprocessen heeft Roosmarijn samen met ons deze stappen gezet. De medewerkers van Civitron hebben een individuele vragenlijst ingevuld gevolgd door  individuele gesprekken. De laatste stap  was de groepsdag, met als doel inzicht te krijgen in het totaalbeeld van Civitron. Bovendien kreeg iedereen tijdens de groepsdag inzicht in elkaars resultaten. Alle medewerkers van Civitron hebben deze dag als prettig en leerzaam ervaren. Roosmarijn vatte vervolgens de informatie van de groepsdag samen en maakte het rapport ‘Civitron DNA’. Dit rapport was zeer behulpzaam bij het beschrijven van de missie en visie voor het bedrijf.

 

Wij hebben Roosmarijn ervaren als een zeer bekwaam en hardwerkend persoon, die passie heeft voor haar werk en die vakkundig een vertrouwde omgeving creëerde waarin iedereen een bijdrage wilde leveren tijdens de individuele bijeenkomsten en op de groepsdag." (Dirk Berendsen - Civitron Projectsupport B.V.)


"Roosmarijn heeft voor Westerduin Personeel een training gegeven over Energydrives®. Ze heeft op een inspirerende manier de verschillende types en waardes uitgelegd. Dit leverde verrassende inzichten op binnen de samenwerking. Het bijzondere is dat iedereen zich herkende in de uitkomst van de persoonlijke Energydrives® scan. Wij zouden haar graag in de toekomst ook binnen onze andere vestigingen in willen zetten! Kernwoorden: professioneel en inspirerend. " (Gerjan van Delden, Westerduin Personeel)"Ik heb Roosmarijn leren kennen als iemand die uiterst ijver te werk gaat en uitstekend met chaotische situaties overweg kan. Complexiteit is een uitdaging voor haar en ze stopt niet voordat ze het overzicht erin heeft teruggevonden. Ze is heel effectief in het aanbrengen van heldere structuur in lastige organisatie-processen teneinde deze optimaal ten dienste te laten staan van de gebruikers."  (Prof. dr. ir. Victor Gilsing, Universiteit Antwerpen & Vrije Universiteit Amsterdam) "Roosmarijn Veldstra heeft Stichting Opwekking begeleid in het in kaart brengen van interne processen en de eerste stappen om te komen tot een procesoptimalisatie. Roosmarijn heeft vanuit haar expertise, communicatievaardigheden, en een kritische en open blik het proces aangepakt en bood hierin een waardevolle ondersteuning. Ze heeft Stichting Opwekking op weg geholpen om processen in een ander daglicht te bekijken en geholpen om de eerste procesoptimalisaties door te voeren. Roosmarijn beschikt over goede communicatievaardigheden, waarbij zij snel en adequaat reageert en juiste vragen kan stellen in de gesprekken met medewerkers om een proces op te helderen. Roosmarijn kan in een korte periode een optimalisatietraject in gang zetten en weet daarin de juiste stappen te zetten" (Jedid-Jah Verhoef, Stichting Opwekking)"In de ontwikkeling van ons bedrijf en de verdere uitwerking van de organisatiestructuur, heeft Roosmarijn in eerste instantie de Energy Drive scan bij onze directie afgenomen. Dit had als doel om meer inzicht te geven in de wijze waarop zij nu leiding geven aan ons bedrijf en dat in de toekomst willen gaan doen.

 

De directie was zeer enthousiast over de uitkomsten hiervan en heeft er daarop voor gekozen om enkele medewerkers ook de scan te laten doen. Toen mij dit werd voorgesteld was ik in eerste instantie nogal sceptisch over wat je met 28(?) vragen nu voor een beeld zou kunnen vormen over mij en mijn drijfveren.

Echter in het gesprek met Roosmarijn was ik al snel verrast over de methodiek en de uitkomst van de Energie Drives. De uiteenzettingen van Roosmarijn, haar scherpe analyse, warme persoonlijkheid en heldere uitleg maakten dat ik een uur later positief verrast weer buiten stond. De duidelijke en zorgvuldige verslaglegging was een “feest van herkenning” en leiden in de weken daarop volgend voor mezelf direct tot nieuwe inzichten en handvatten.

Vervolgens heeft Roosmarijn ook ons team begeleid in de uitwerking van de Energy Drives in ons team. Wat ik hierin erg heb gewaardeerd is de zorgvuldige afstemming voor de training, de duidelijke structuur gedurende de dag en haar positionering op deze dag. Roosmarijn is in staat om op een natuurlijke manier de ruimte te vullen en om vanuit een positieve  en verbindende houding in gesprek te gaan met mensen. Op een eerlijke en opbouwende manier geeft zij mensen inzicht in wat hen  werkelijk drijft en wat dit wellicht betekent ook in de samenwerking met anderen. Voor onze team heeft het nu al tot meer inzicht, waardering en begrip voor elkaar geleid. Ook heeft er aan de hand van de drijfveren een herschikking in taken en verantwoordelijkheden plaatsgevonden.

 

Inmiddels hebben ook onze medewerkers van het ambulante team en woonlocaties de EnergyDrives scan gehad… wellicht zegt dat nog wel het meest over ons enthousiasme! Een samenwerking met Roosmarijn is absoluut aan te bevelen!" (Hanneke Legters, Regievoerder Kwaliteit en Coördinator team Ambulant) "De ochtendsessie met Roosmarijn was interactief, dat vond ik erg fijn. Ook om de inhoud vervolgens in kleine groepjes te bespreken. Het heeft mij verbeterpunten opgeleverd die ik mee ga nemen in mijn werk." (Erstine Malipaard, Dienst Dommelvallei)"Roosmarijn heeft bij mij de Energydrives scan geduid. Deze scan bestaat uit een vragenlijst gericht op je werk en persoonlijkheid. Er zitten vragen tussen waarvan je denkt; "wat moet ik hier nu mee?" Tijdens het duidingsgesprek met Roosmarijn bleek dat alle vragen bij elkaar een mooi beeld geven van hoe je bent en reageert in je werk en privé. Roosmarijn duidde op een zeer duidelijke en overtuigende manier. Ze wist waar ze over sprak en geen vraag bleef onbeantwoord. Het was leuk om aan de hand van de uitkomsten te begrijpen waarom je je irriteert aan situaties en/of collega's. Verder heeft deze scan mij de bevestiging gegeven dat ik van ondernemen energie krijg. Dit heeft me het laatste zetje gegeven richting ondernemerschap. Kortom, echt een aanrader!"  (Joost Reijm, ondernemer) "Roosmarijn is een integer en enthousiaste professional. Ik heb haar leren kennen als consultant en bureaumanager en is sterk in het plannen, voorbereiden en bewaken van activiteiten. Ze heeft een praktische hands-on mentaliteit. Houd je bij de les en neemt werk uit handen." (Harmen ter Welle, TW&A)"Vanuit haar enorme kennis , ervaring, én natuurlijk overwicht weet Roosmarijn in een grote en divers samengestelde groep medewerkers: 

- in te spelen op dat wat samenwerking in het proces belemmert;

- in gezamenlijkheid te komen tot helder rollen en kaders;

- waarbij continue deadline én klantwaarde voor ogen gehouden wordt. 

Kortom, een trainer die op een prettige en professionele wijze 'haar mannetje staat'. (Christien van Harskamp - van den Berg, Hoofd opleidingsbureau opleiding Social Work en Verpleegkunde)