Lean Six Sigma trainingen

Veldstrategy biedt diverse Lean Six Sigma trainingen aan. Tijdens deze 'In Company' trainingen geeft Black Belt Lean Six Sigma Roosmarijn Veldstra inzicht in de theorie en toepassing van de Lean Six Sigma methodiek. Lean Six Sigma is een gereedschapskist met tools om processen binnen organisaties te verbeteren. Het is een combinatie van de verbetermethodieken Lean en Six Sigma. Lean richt zich voornamelijk op effectiviteit (de goede dingen doen) door verspillingen weg te nemen. Six Sigma richt zich met name op efficiëntie (de dingen goed doen) door variatie in kwaliteit van werk te het minimum te beperken.  Op dit moment wordt zowel de Yellow Belt training als de Green Belt training aangeboden.

Lean Six Sigma Yellow Belt

Tijdens de Yellow Belt Lean Six Sigma training maken deelnemers kennis met de Lean en Six Sigma verbetermethodieken ontwikkeld vanuit Toyota en Motorola.  De Yellow Belt training is met name geschikt wanneer je de basiskennis wilt leren over Lean en Six Sigma. Na het afronden van deze training zijn de deelnemers in staat om mee te werken in Lean (Six Sigma) projecten binnen de organisatie. Veldstrategy staat voor persoonlijke aandacht en interactie tijdens trainingen. Om die reden kent deze 2-daagse training een groepsgrootte van minimaal 6 deelnemers en maximaal 10 deelnemers. Na de training wordt een examen (digitaal) afgenomen. De studielast van de Yellow Belt bedraagt 14 trainingsuren en 8 zelfstudie uren (inclusief examen). Voor de Yellow Belt training is geen vooropleiding vereist en geschikt voor elk niveau van werkzaamheden. Deelnemers kunnen er ook voor kiezen om na het behalen van de Yellow Belt, een Yellow to Green Belt training te volgen. 

Lean Six Sigma Green Belt

De Green Belt Lean Six Sigma training stelt je in staat om systematisch processen te analyseren en te verbeteren. Het geeft je een beter inzicht in verspillingen en knelpunten binnen bedrijfsprocessen. Hierdoor maken deelnemers niet alleen kennis met de Lean en Six Sigma verbetermethodieken, ze leren ook de kennis toe te passen in de organisatie tijdens verbetertrajecten. Met een Green Belt kunnen deelnemers actief leiding geven aan verbetering van processen. In kleine verbetertrajecten geeft een Green Belt leiding aan de deelnemende Yellow Belts binnen het procesteam. In grotere verbetertrajecten ben werkt een Green Belt zelfstandig, onder leiding van een Black Belt, om procesverbeteringen door te voeren. Voor de Green Belt training is geen vooropleiding vereist, het hebben van kennis omtrent bedrijfsprocessen en statistiek is een pré. Veldstrategy staat voor persoonlijke aandacht en interactie tijdens trainingen. Om die reden kent deze 3-daagse training een groepsgrootte van minimaal 6 deelnemers en maximaal 10 deelnemers. Na de training wordt een examen (digitaal) afgenomen. De studielast van de Green Belt bedraagt 24 trainingsuren en 20 zelfstudie uren. Deelnemers kunnen er ook voor kiezen om na het behalen van het Green Belt theoriecertificaat, een online Black Belt training te volgen.

Certificering

De Yellow Belt en Green Belt trainingen worden getoetst in een (online) examen bij een extern opleidingsinstituut. Bij het voltooien van de training en het behalen van het examen, ontvangen deelnemers een erkend theoriecertificaat voor een Yellow of Green Belt Lean Six Sigma. Op dit moment zijn de Lean Six Sigma Belts geen beschermde titel. Er bestaat er nog geen internationale zogenoemde Body Of Knowledge and Skills (BOKS), waarbij er uniforme criteria bestaan waaraan een Belt moet voldoen. De huidige certificeringsregelingen zijn met name gericht op technische kennis van de methodieken waarbij de veranderkwaliteiten en praktijkresultaten ondergeschikt zijn. Certificeringen binnen IASSC zijn met name gericht op Six Sigma en vervult Lean een minimale rol (<10% van het eisenpakket). Om deze reden heeft Veldstrategy er doelbewust voor gekozen samen te werken met Skoledo. Skoledo is actief in diverse branches en werkt samen met meerdere hogescholen en universiteiten. De Lean Six Sigma Yellow en Green Belt opleiding is opgezet conform de internationale standaard ISO13053-1 en ISO13053-2. Deze internationale erkende norm schrijft voor 1) wat een Yellow of Green Belt doet binnen een organisatie, 2) wat voor competenties hij/zij daarvoor moet bezitten en 3) wat daarom in een klassikale of online opleiding aan bod moet komen. 

 

Een deelnemer slaagt voor het examen bij een correct antwoordpercentage van 70%. Nadat een deelnemer geslaagd is voor het examen kan het certificaat direct gedownload worden. Bij het niet behalen van het examen, zijn er 2 herkansingsmogelijkheden inbegrepen inbegrepen.