Energy Drives®

Mensen, en daardoor ook teams en organisaties, hebben zo hun eigen denkpatronen en gewoonten. Het voorkeursgedrag dat mensen vertonen, kan voor een groot deel verklaard worden door drijfveren. Datgene wat je drijft, bepaalt hoe je functioneert en voorspelt je gedrag en motivatie om dingen wel, of juist niet te doen

 

Energy Drives® maakt drijfveren inzichtelijk met zeven kleuren, gebaseerd op het gedachtegoed van Graves en Spiral Dynamics. De kleuren zijn te vergelijken met de bril waardoor je naar de wereld kijkt. Iedereen beleeft daardoor zijn eigen werkelijkheid. Deze werkelijkheid is niet goed of fout, maar geeft aan waar iemand energie van krijgt of energie op verliest

 

Anders dan de meeste drijfverentesten brengt Energy Drives® per kleur een nuancering aan, waardoor er meer diepgang ontstaat en de resultaten praktisch toepasbaar zijn, zonder etiketten te pakken en te vervallen in algemeenheden. Daarnaast ligt de kracht in Energy Drives® in de professionele onderbouwing van Roosmarijn als gelicentieerde partner. Geen standaardrapportage, maar een persoonlijke toelichting is de norm, in nauwe samenhang met de vraagstelling. 

 

Wilt u meer informatie over een Energy Drives® scan? Neem dan nu contact op! 

Individuele sessie

Tijdens een persoonlijk gesprek krijg je een individuele duiding wat je inzicht geeft in datgene waar je energie van krijgt en datgene wat je energie kost. Het helpt je om beslissingen te nemen in werk, privé en in relatie tot je collega's en leidinggevende. 

Teamsessie

Tijdens een interactieve teamsessie worden de uitkomsten van de Energy Drives® scans van uw teamleden besproken. Op basis van de resultaten wordt gezocht naar de optimale afstemming van werkzaamheden om in goede samenwerking tot het beste resultaat te komen!