Over Veldstrategy

In een dynamische samenleving die voortdurend in verandering is, wordt van organisaties verwacht dat zij continu zoeken naar verbetermogelijkheden. Voldoen aan de wens van de klant en samenleving, maar ook voldoen aan de wensen van de mensen binnen de organisatie.

 

Veel organisaties starten succesvolle Lean trajecten of een Six Sigma werkwijze, waarbij de focus ligt op procesoptimalisatie en projectmanagement. In andere organisaties ligt de focus op verandertrajecten door teamontwikkeling en optimaal afstemmen van mensen en werkzaamheden. Roosmarijn gelooft in de combinatie van die twee: procesoptimalisatie hand-in-hand met teamontwikkeling. 

 

"Sinds de start van mijn carrière heb ik gezocht naar de combinatie tussen bedrijfsprocessen en de interactie met de mensen binnen een organisatie. Waar veel bedrijven zich focussen op procesoptimalisatie door middel van Lean en/of Six Sigma richten anderen zich puur op teamontwikkeling & -coaching. Er wordt veel tijd en geld besteed aan  dit soort trajecten. Op langere termijn zien we het effect van deze trajecten stagneren of zelfs stilvallen. Dat is zonde van de geïnvesteerde tijd en geld, maar eveneens een gemiste kans voor de organisatie!"

 

Veldstrategy adviseert, ondersteunt en begeleidt organisaties in de optimale afstemming van processen en mensen zodat beiden aansluiten op de strategie van de organisatie. Is uw organisatie op zoek naar verbetering en ontwikkeling van processen en medewerkers? Neem dan nu contact op! 


Advisering

Roosmarijn adviseert en begeleidt organisaties bij procesmanagement-vraagstukken en/of uitdagingen rondom teamontwikkeling. Gedurende een periode van organisatieverandering kan Roosmarijn adviseren in de prioritering, fasering en implementatie van (proces)verbeteringen. Ze heeft projecten begeleid op het gebied van processen beschrijven, processen optimaliseren, teams begeleiden in procesverbeteringen en de implementatie van de Lean filosofie in organisaties. Meer...

Trainingen

Roosmarijn geeft diverse trainingen op het gebied van procesmatig werken, de Lean Six Sigma werkwijze, persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling. Om de training optimaal aan te laten sluiten op de organisatie, wordt iedere training in gesprek met de opdrachtgever vormgegeven passend bij de visie, werkwijze en cultuur van de organisatie. Bij trainingen gericht op persoonlijk leiderschap, teamontwikkeling en samenwerking maakt Roosmarijn regelmatig gebruik van de Energy Drives drijfverenscan. In de teamsessies wordt gezocht naar de optimale samenwerking binnen het team, op basis van de drijfveren van individuele medewerkers. Meer...

Serious Gaming

Serious Gaming ondersteunt organisaties om actuele verander-vraagstukken in beweging te krijgen richting de gewenste situatie binnen een organisatie. Door middel van een gesimuleerde omgeving kunnen medewerkers kennismaken met procesmanagement en procesmatig werken binnen de organisatie. Veldstrategy biedt een simulatie waarbij men in één dag kennismaakt met diverse aspecten van procesmanagement: inzicht in processen, samenwerken, veranderen, procesoverzicht en eigenaarschap.  Meer...


Over Roosmarijn

Roosmarijn is een Black Belt Lean Six Sigma Organisatieadviseur. Ze is optimaal geschoold door haar praktijkervaringen aan te vullen met de continue ontwikkeling in theoretische kennis. Ze combineert haar werk als adviseur met het werk als docent bedrijfskunde binnen het HBO. Naast coaching, afstudeerbegeleiding en beoordeling geeft ze les in de post-hbo management en maatwerktrajecten binnen het thema strategie ontwikkeling, procesoptimalisatie en veranderkunde. 

 

Ervaring

Roosmarijn studeerde organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Gedurende die periode heeft zij in  Australië een minor Inter-cultural Management gevolgd. Na het afronden van de bachelor heeft zij twee masters behaald: Extended Organisation Studies aan de Universiteit van Tilburg en Organisatie, Verandering & Management aan de Universiteit Utrecht. Ze begon haar loopbaan bij een revalidatiecentrum, eerst als trainee en vervolgens als junior projectmedewerker. Haar voornaamste taken waren het begeleiden van teams door veranderprocessen en het optimaliseren van medicatieprocessen. 

 

In de daaropvolgende jaren heeft ze ervaring opgedaan in andere delen van de zorg. Bij een zorgverzekeraar begeleidde ze de veranderingsprocessen rondom de Wmo. Gedurende haar werk bij een consultancybureau in de farmaceutische industrie richtte ze zich op samenwerkingen binnen en tussen organisaties, met name gedurende perioden van verandering. De veranderingen waren gericht op doorbraken in patiëntgerichte, kwaliteit-verhogende en doelmatige zorg. Sinds 2015 heeft Roosmarijn haar adviesbureau Veldstrategy gestart met diverse projecten op het gebied van procesoptimalisatie en teamontwikkeling.