Een impressie van projecten...

Teamontwikkelingstraject

Civitron Projectsupport B.V. werd door Roosmarijn begeleid in hun zoektocht naar het ‘Civitron DNA’, om met die informatie het bedrijf te helpen een duidelijke missie en visie te ontwikkelen. Door middel van individuele drijfverenscans, een teamsessie en een rapportage werd antwoord gegeven op de vraag wat het Civitron DNA was. Dit was zeer behulpzaam bij het beschrijven van de missie en visie voor het bedrijf. Tegelijkertijd heeft het team meer inzicht gegeven in elkaar en manieren om hun samenwerking verder te optimaliseren. 

 


Lean Six Sigma Yellow Belt & Green Belt

Binnen ROC A12 heeft Roosmarijn diverse Lean Six Sigma trainingen gegeven op Yellow Belt en Green Belt niveau. Met de opgedane kennis uit de trainingen, zijn de de deelnemers al diverse verbetertrajecten gestart binnen de organisatie. 


Procesoptimalisatie Deeltijdonderwijs

Hogeschool Ede wordt door Roosmarijn begeleid en ondersteund in de optimalisatie van het deeltijdonderwijs.  Als procesadviseur begeleidt Roosmarijn diverse procesteams om tot een optimaal werkproces te komen waarin onderwijsinhoud en onderwijslogistiek samen wordt gebracht. Door een combinatie van 'brown paper sessions', oorzaakanalyses, maatregelen en werkafspraken worden teams begeleid om het gewenste proces in de praktijk te brengen. 


Teamontwikkeling en strategie advies

Sa-Net Woonzorg wordt door Roosmarijn geadviseerd en begeleid in het ontwikkelen van een toekomstbestendige organisatie.  Directie en alle medewerkers hebben een persoonlijkheidsscan ontvangen, gevolgd door teamtrainingen gericht op optimale samenwerking. Daarnaast heeft Roosmarijn geadviseerd over de samenstelling en verdere ontwikkeling van het managementteam. 


Procesoptimalisatie

Hogeschool Ede wordt door Roosmarijn begeleid en ondersteund in de optimalisatie van het proces Website Content. Als projectleider begeleidt Roosmarijn de teams om tot een optimaal werkproces te komen wat hogeschool-breed  gedragen en uitgevoerd wordt. Door een combinatie van 'brown paper sessions', droombeelden, werkafspraken en pilots worden teams begeleid om het gewenste proces in de praktijk te brengen. 


Procesoptimalisatie

Gedurende een aantal maanden is Stichting Opwekking begeleid en ondersteund in de optimalisatie van processen. Roosmarijn heeft, in gesprek met medewerkers, de processen binnen de organisatie in kaart gebracht. Vervolgens heeft Roosmarijn 'brown paper sessions' gefaciliteerd om tot verbetervoorstellen te komen. 


Energy Drives® teamsessie

In een interactieve teamsessie is het managementteam van de Westerduin vertrouwd geraakt met Energy Drives® en de manier waarop de teamleden elkaar aanvullen en versterken. 


Begeleiding continue leeromgeving

Roosmarijn heeft Dienst Dommelvallei begeleid in de continue leeromgeving binnen de afdeling financiën. Na een periode van inventarisatie is de huidige situatie in kaart gebracht. Vervolgens heeft Roosmarijn door middel van trainingen de teams op weg geholpen richting een continue leeromgeving binnen de afdeling waar Lean en optimale samenwerking als uitgangspunt gehanteerd is. 


Optimalisatie archiveringsproces

Bij Lamsma, Veldstra & Lobé advocaten heeft Roosmarijn het proces van archivering en verwerking geoptimaliseerd. Na een periode van optimalisatie van het proces heeft Roosmarijn de werkzaamheden overgedragen aan een nieuwe medewerker die zij gecoacht en ondersteund heeft om de nieuwe werkwijze te kunnen voortzetten. 


Ondersteuning in bedrijfsvoering

Roosmarijn heeft gedurende twee jaar de financiële bedrijfsvoering van TW&A gestructureerd en ondersteund.